Om andningen

Andningen, den naturliga och mest effektiva avslappningsmekanismen, kan skapa underverk när du känner dig stressad. Att det är så effektivt redskap återspeglas i att andningen alltid har haft en central roll i alla meditations- och fokuseringstekniker sedan tusentals år tillbaka. Att fånga upp och medvetet ta över andningen, rytm och tempo, betyder att man tar befälet över hela sin kropp. Andningen har en gyllene tråd in i ditt inre där förändringar sker omedelbart när du ändrar din andning.

Allt beror på att vårt biologiska jag är kopplat så att det inre alltid speglar det yttre och vice versa. Det är biologiskt omöjligt att uppleva inre stress och samtidigt ha en lugn och djup andning. Det är också omöjligt att vara lugn inombords och ha en ytlig och snabb andning. Av det skälet så kan du styra ditt inre genom att ta kontrollen över din andning - de är alltså upp till dig!
VAD VILL DU UPPLEVA?!

Den första regeln är att agera för att uppnå förändring. Testa därför själv genom att använda dig av andningsövningar. Här nedan finner du en länk till sidan med olika andningsövningar. Prova och välj den eller de som passar dig bäst och tillämpa dem ofta, gärna i din vardag. Som vanligt gäller: allt du tränar på blir du bättre på så unna dig att lyckas även i din andning

Tips! Var kreativ - unna dig att finna dina egna träningsstunder. Många har berättat för mig om att de använt korta väntetider i köer eller restider på buss att träna andning på. Var finns dina guldstunder?