Historierna ur verkliga livet är de som verkligen får mig berörd. I många möten och upplevelser har jag varit med om att jag vuxit och förändrat min syn på mig själv och världen. Någon har så klokt sagt:

"Alla och en var kan förändra världen på ett ögonblick - det handlar bara om att förändra sina egna attityder."


Allt vi upplever tolkas genom våra egna filter, våra attityder till oss själva och omvärlden. Vi har alla ett inre filter som sållar bort och släpper igenom det som stämmer överens med våra attityder. I bland kan en enkel liten upplevelse, även en mer stark händelse, drabba oss och trigga våra gamla vanor och mönster. Det är det filtret vi har förmågan att förändra. Men först ska vi naturligtvis upptäcka vilka som är våra egna filter och det är där som livets alla olika, små eller stora, händelser hjälper oss att "se" dem. För om vi lyssnar och tar in när vi känner oss mottagliga så får vi alltid hjälp att upptäcka våra egna mönster och och filter. Ingen orkar ju ta in en förändring när livet just vänts upp och ned, utan det är ett arbete som behöver ske på sikt i en trygg miljö. Det är här jag som Mental tränare kommer in.

 

Misstagen man lätt missar

Man kan se dessa små uppvaknanden som lärdomar och lärdomar uppkommer allra bäst när man lär av misstag. Men man behöver inte göra de misstagen själv! Många bra tips och visdomar har jag fått lära mig tidigt i livet och de sitter sedan kvar bergfast. En sån klokhet är orden som vårt befäl i lumpen gav oss vid vår första uppställning på logementet. Efter några bryska ord om vår kommande militärutbildning och målet med den sa han :

....och kom ihåg det är av misstagen man lär sig ....MEN kom också ihåg att det är f...n så mycket billigare och enklare att lära av andras misstag än sina egna!"

Så rätt han hade - det är ju därför vi gillar att få inspiration och kloka råd av andra genom deras vunna visdomar.

 

Här nedan följer berättelser ur verkliga livet; mina egna upplevelser och lärdomar. Något som säkert kan inspirera dig och få dig att lära av utan att behöva ta omvägen via att göra egna misstag och ställas inför stora utmaningar, de kan ju vara värt ett försök?


Här är ett en av dessa berättelser och fler finner du i menyn ovan!

Stryk ordet ”försök” ur ditt ordförråd - bli tydligare och säkrare från insidan och ut.

Det är snöstorm i Ystad 2010, den vintern som ALLA som bodde där då kommer att minnas resten av livet. Vi hade flyttat dit samma år och räknade med en mild vinter eftersom vi befann oss i södra Sverige men det blir inte alltid som man tror... En Volvo BM 218, en traktor från 1964, var vår vän i snöstormen. Den gjorde att vi kunde hålla vägen över åkern fri från snö några timmar i alla fall och ta oss hem till vårt hus. Men mitt i den värsta stormen märkte jag hur den gick ojämnt och blev svag. Jag kunde ha tänkt att jag kanske skulle försöka se vad som var fel men i stället bestämde jag mig för att de fick bära eller brista. De fanns inget att förlora och traktorn var så nödvändig för oss. Utan att någonsin ha mekat med en traktor på de viset bestämde jag mig för att ta tag i problemet. I våran loge började jag montera isär motorn uppifrån och nedåt. Den gamla traktorn hade en trasig topplockspackning. Visst hade jag mekat med bilar i min ungdom men detta var utanför min comfortzon. Men det var ju inget att förlora och när jag lyckats hitta felet och avhjälpa det hade vi fått tillbaka hjärtat på gården igen. Den gången var jag enormt stolt och lycklig – motorn startade igen och traktorn kunde fortsätta tjäna sitt syfte.

Se det så här:

En fågel försöker inte flyga – den flyger bara….

En blomma försöker inte växa – den växer bara…

Du som bilförare försöker inte köra bil – du kör bara …

Skaparkraften ligger bortom försöken. Prestera med automatik och låt dina tankar fritt flöda i riktning mot dina nya spännande mål.

För att få kraft till att ta tag i problemet behövdes en inställning att det skulle gå. För vad var alternativet? Detta kan gälla så många områden i livet och inte bara när man står mitt i en kraftig snöstorm. Jämför kraften i följande exempel:

1.”Jag ska försöka att stressa mindre på jobbet under den kommande veckan” 2.”Jag ska stressa mindre på jobbet under den kommande veckan” Skillnad mellan kraften/tydligheten i alt 1 och 2 eller hur ?! Du kan också byta ut eller lägga till ord som ytterligare förstärker och beskriver det du önskar uppnå. I exemplet ovan kan man då t ex säga: 3.”Jag ska stressa mindre på jobbet under den kommande veckan genom att ta ordentliga pauser” Ännu bättre – eller hur!? Fortsätt nu i dessa nya tankebanor. Stryk ”försök” och lägg till ord som beskriver HUR du skall uppnå det du önskar – då blir du en vinnare för dig själv och inför andra.

Vi sätter ofta krokben för oss själva eller hindrar oss i onödan genom vårt sätt att kommunicera på. Det gäller då både inåt och utåt. Det sätt på vilket vi väljer att uttrycka oss sätter normen för hur bra vi lyckas med det vi önskar göra. Ett vanligt misstag vi gör är t ex att vi väljer att använda ord som ger oss en begränsad möjlighet att uppnå det vi vill. Ordet ”försöka” är ett sådant begränsande ord. När vi använder ordet försöka ger vi oss själva möjligheten att få misslyckas. Även om ordet inte automatiskt gör att vi misslyckas så ger det inte heller oss tillgång till 100% av vår förmåga. Det som sker vid ett ”försök” är ofta en sorts halvhjärtad strävan som ger oss rätten att misslyckas. Dessutom signalerar vi till vår omvärld att vi själva är osäkra på resultatet. Men vi kan då till vår omvärld efteråt säga att ”jag försökte i alla fall”. Men hur kul känns det? Nej – unna dig att lyckas oftare och bättre genom att välja ord som ger dig tillgång till HELA dig och din förmåga.

Lycka till med ditt nya starkare och tydligare jag!