Mental träning

 

Vi lever i en mycket spännande tid. Mycket händer inom forskningen på hälsoområdet och idag finns mycken kunskap om hälsa och metoder för att påverka sin livskvalitet i positiv riktning med. Redan för 100 år sedan sattes de första fröerna till det senare kom att kallas Mental träning. Starkt förenklat kan man säga att allt som inte är fysisk träning är mental träning. Fysisk träning ger tydligt synliga effekter på ens kropp medans den mentala träningen tar sig mer diffusa uttryck. Ökad fysisk styrka kan mätas i prestation och ökade muskelvolymer kan mätas i cm men hur mäter man ökad mental styrka eller förbättrad problemlösning? Detta var en av anledningarna till att mental träning kom att utvecklas och användas så flitigt inom idrottsvärlden. Här förenades möjligheten att kontinuerligt mäta effekten, i form av prestationsförändringar, som en följd av specifika mentala träningsmoment. Inom idrotten kom mental träning att bli en lika självklar del som den fysiska träningen för att uppnå mästerskap.

Idag har mental träning etablerats såsom en självklar del inom många olika livsområden med allt från hälsa och välmående till ledarskapsutveckling och peak performance.

 

Prova själv

Eftersom jag tycker det är viktigt för utvecklingen, att blanda teori med praktiska moment så finns under "Praktiska sidor/ Övningar"  några övningar att testa för att själv uppleva. Färdigheter är ju tillämpad kunskap och eftersom ”lärandet ligger i görandet” kommer det du gör att också ge effekt.

Det är viktigt att när man börjar med mental träning , behöver man skapa förändringar i rimliga steg och inte ändra allt i livet på en gång. De mest framgångsrika personer jag känner har gjort just det - tagit många små steg i riktning mot sina nya mål. Denna process kallar jag för mikroförändringar - att göra små förändringar som lätt landar och känns bekväma, men som ger stor effekt över tid = receptet på framgång.


Föreläsningar om Mental träning

När jag föreläser ger jag många tillfällen att själv prova på olika övningar. Jag berättar om vad mental träning är, hur det fungerar och på vilket sätt det kan utveckla dig i riktning mot just dina mål så att du ska få en komplett upplevelse för både kropp och sinne.


Jag brinner för att denna holistiska kunskap ska bli var mans egendom, och därmed kan bidra till allas vårt välmående.

Välkommen in genom dörren till en helt ny värld! 

Mental träning i grunden

Vad är då mental träning? Låt oss backa och titta på hur vi fungerar som människor och det ursprungliga system vi bär med oss fram till idag.

 

Stress – en upplevelse som begränsar oss

Stress är något vi upplever när kraven, egna eller omgivningens, överstiger vår upplevda förmåga. Om en situation upplevs som stressig beror på många olika faktorer och även vem man frågar. Det som en upplever som enormt stressande kanske någon annan finner stimulerande eller t o m lugnt.

Rötterna till vår stressreaktion finns tidigt i människans utveckling. Sen vårt tidiga ursprung var förmågan att snabbt och effektivt reagera på en fara livsviktig, i ordets rätta bemärkelse. Om man hotades av ett farligt djur fanns bara några få alternativ för att överleva - fly fältet eller slåss för sitt liv. Då aktiverades alla resurser som över huvud taget gick att frambringa för att lösa båda dessa alternativ. För båda dessa alternativ behövdes fysisk energi och styrka dvs en kroppslig uppvarvning vilket är de resurser som prioriterades under perioden av stress. Alla andra resurser såsom matsmältning, immunförsvar, logiskt tankearbete mm sattes på sparlåga – de behövdes ju inte för den ögonblickliga överlevnaden. Man kan enkelt säga att man under stark stress blir fysiskt alert och stark men samtidigt oförmögen att fatta rationella beslut, blind för vad framtiden kan erbjuda.
Vi har idag ärvt detta beteendemönster och reagerar på samma sätt när vi blir utsatta för något som påfrestar oss. Skillnaden är bara att på stenåldern, vid mötet med de faror som fanns var påfrestningen kortlivad, antingen vann man över den hotande faran eller så intog man sin plats i näringskedjan. Idag leder påfrestningen till stress som finnas kvar under lång tid - kanske timmar, dagar eller ännu längre.

 

Lugn – framför allt lugn

Precis såsom jag beskrivit stressen och dess negativa påverkan på individen så finns dess motpol – lugnet. Det avslappnade tillståndet där man kan uppleva ett lugn och en inre styrka. I lugnet samlas kraften kring tankarna och man ges tillgång till mer av visioner, drömmar och mål. Eftersom förändringar startar genom att tankar omsätts i handling så öppnas i lugnet helt nya möjligheter att förändra.

Inom den mentala träningen använder vi uttrycken avslappning och avslappningsträning. Att träna avslappning ger ett lugn som sedan bildar basen i den fortsatta mentala träningen.

Under avslappning uppstår en rad förändringar i våra tankemönster. Dessa bildar en bättre grund för nya mer positiva tankar att ta plats. Du har säkert själv upplevt hur svårt det kan vara att lära sig något nytt under stark press jämfört med om man kan ta det lugnt i sin takt.

Enkla avslappningsövningar är bra för att hjälpa dig att bryta ett stressigt tillstånd. Den hjälper dig även komma närmare det lugn som tillåter fokusering på vad just du vill åstadkomma. Grundläggande mental träning är precis så här enkel att ta till sig och det handlar ju om att ge sig själv goda förutsättningar. Titlarna med Mental träning är enkla att använda och de visar dig vägen från stress till mer av lugn och ro.

Under fliken "Praktiska sidor/ Övningar" kan du testa några enkla andningsövningar, exempel på hur det fungerar i praktiken.

Slutligen: Framtiden börjar idag – DU KAN VÄLJA att starta dina nya vanor här och nu