Mindfulness

 

Mindfulness i ett historiskt perspektiv:

"Medveten närvaro eller Mindfulness är ursprungligen ett buddhistiskt begrepp. Begreppet sägs ha sitt ursprung i det arbete som Buddhas efterföljare gjorde med att utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag utifrån olika aspekter av den åttafaldiga vägen, särskilt att fokusera på sinnelag och rätt tänkande samt utveckla meditation. Idag används medveten närvaro i västerländsk psykoterapi (tredje vågens KBT) som en behandlingsmetod, och begreppet har ytterst lite med det ursprungliga buddhistiska begreppet och Buddhas egen redogörelse för begreppet "sati" att göra.
Medveten närvaro innebär att öva på och vara medveten om det som händer i nuet. Med avsikt! Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse. "
(Källa: Wikipedia )

 

Grundläggande i dagens Mindfulness är att uppnå en medvetenhet när vi är avsiktligt uppmärksamma i nuet och icke dömande.
Kända författare och förebilder är bl a Kabat-Zinn, Teasdale, Seagal och i Sverige Johan Bergstad m fl

Grunden handlar om att träna koncentration i nuet, att bli ett med nuet. Centralt i Mindfulness är att det enda vi faktiskt kan påverka är nuet och inget annat. Det historiska och det framtida är inte möjligt att påverka nu.

Träning i medveten närvaro övar koncentration och uppmärksamhet, tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka - nuet.  Mindfulness används ofta som effektivt redskap för dem som är stressade, har ångest eller nedstämdhet. Då metoden bara fokuserar på nuet så skingras orosmomenten för dem som ältar och oroar sig för det som kanske ska hända framöver eller ältar det som varit. I nuet finns inga orosmoment.

Inom Mindfulness finns ett redskap jag verkligen uppskattar - det är ordet OAS
Det står för de tre stegen man bör ta när man upplever något som man dömer
OAS står för
O = Observera (vad du upplever / känner)
A = Acceptera (acceptera ATT du känner som du gör)
S = Släpp (släpp det hela)

Mindfulness och Mental träning är i grunden ganska lika. De båda har delar av sina rötter inom meditationen men det skiljer ändå en del. Jag brukar förenklat säga att skillnaden mellan Mindfulness och Mental träning är att Mindfulness är en del av samlingsbegreppet Mental träning. Att öva medveten närvaro är ju också att "träna" tankarna om än i att mer mjukt tona bort och låta utövaren bli ett med nuet. Denna totala närvaro kan man även uppleva i vissa moment inom mental träning när syftet är att varva ner, slappna av och ladda om. 

Närvaroprogrammering - min form av Mindfullness

Mitt absolut bästa knep för medveten närvaro är något jag skapat tillsammans med Helen, min kollega och livskamrat; detta benämns Närvaroprogrammering. Det är ett helt unikt redskap för att bli medvetet närvarande samtidigt som man får tillgång till all sin undermedvetna kunskap i ett enda moment och allt tar endast några sekunder att göra, när man kommit underfund med metoden.

Förenklat kan man säga att det består av en självprogrammering med bara några få enkla ord, som i ett slag fokuserar hela dig på det du gör i stunden. Du får ett fantastiskt fokus i stunden och behöver inte tänka på vad du vill bli av med, utan du registrerar bara nuet. Kort sagt en 100% närvaro i görandet!

 

Klicka på bilden nedan så kommer du direkt till Adlibris där du kan provlyssna och köpa titeln  "Ditt bästa jag" som innehåller den unika närvaroprogrammeringen . (titeln finns även hos många andra internetbokhandlare såsom www.bokus.com , www.load2hear.se m fl samt att du även kan låna den på många av landets bibliotek )

Jag lär ut tekniken på kurser och föreläsningar men du finner den även i text och övning direkt på vår ljudbokstitel "Ditt bästa jag".